Body 4/3


Body 4/3

- FT/CO                - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem gwintowym M42 x 1;

- FT/CONT           - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem bagnetowym          

                              Contax/Yashica;

- FT/LER               - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem bagnetowym Leica R;

- FT/NIK               - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem bagnetowym Nikon;

- FT/OM               - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem bagnetowym Olympus OM;

- FT/PENT           - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3 z mocowaniem bagnetowym Pentax K;

- FT/T2                - łączy aparat z mocowaniem systemu 4/3z mocowaniem T2;


    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.