Body Sony


Body Sony NEX E-Mount

- NEX/CAN            - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Canon FD;

- NEX/CO              - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem gwintowym M42 x 1;

- NEX/CONT         - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Contax/Yashica;

- NEX/EOS            - adapter manualny, łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem

                               bagnetowym Canon EOS;

- NEX/LEM          - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Leica M;

- NEX/LER           - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Leica R;

- NEX/MIN-AF     - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Sony   

                              Alpha/Minolta AF;

- NEX/MIN-MD    - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Minolta MD/MC;

- NEX/NIK          - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Nikon;

- NEX/OM            - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Olympus OM;

- NEX/PENT         - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Pentax K;

- NEX/PL              - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym PL;

- NEX/T2              - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem T2;

- NEXA                 - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym Novoflex A;

- NEXA-K             - krótki adapter łączący aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem bagnetowym

                               Novoflex A;

- NEXLEI              - łączy aparat Sony NEX E- Mount z mocowaniem gwintowym Leica 39 mm.


    Produkt
    Produkt
    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.

Body Sony Alpha

- MINA-AF     - łączy aparat Minolta AF/Sony Alpha z mocowaniem bagnetowym Novoflex A;

- MINLEI-AF  - łączy aparat Minolta AF/Sony Alpha z mocowaniem  gwintowym Leica 39 mm.


    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.