Body Olympus


Body Olympus OM

- OMA          - łączy aparat Olympus OM z mocowaniem bagnetowym Novoflex A;

- OMLEI       - łączy aparat Olympus OM z mocowaniem gwintowym Leica 39 mm.


    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.