Adaptery do mieszków makro


Do mieszków CASTBAL T/S

Adaptery do łączenia z mieszkiem CASTBAL T/S

 

Od strony aparatu:

- A-UNI łączy mocowanie bagnetowe Novoflex A – Mount z mieszkiem  CASTBAL T/S;

- CONTPRO łączy aparat CONTAX 645 z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- RETRO/UNI adapter łączący pierścień odwrotnego mocowania EOS-RETRO lub NEX-RETRO  z mieszkiem CASTBAL T/S;

- EXUNI łączy aparat Exakta 66/ Pentacon Six z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- HAUNI łączy aparat Hasselblad V z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- MAMUNI łączy aparat Mamiya 645 z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- ROLPRO łączy aparat Rollei SL 66 z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- UNICOPAL-0 łączy Copal-0 z mieszkiem CASTBAL T/S;

- UNILEI łączy aparat Leica z gwintem 39 mm z  mieszkiem CASTBAL T/S;

 

Od strony obiektywu:

- UNI/RETRO adapter łączący pierścień odwrotnego mocowanie EOS-RETRO lub NEX-RETRO  z mieszkiem CASTBAL T/S.


    Produkt
    Produkt
    Produkt
    Produkt
    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.

Do mieszków BALPRO1 oraz BALPRO T/S

Montaż od strony aparatu:

- APRO łączy mocowanie bagnetowe Novoflex A – Mount z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- RETRO/PRO łączy aparat z pierścieniem EOS-RETRO lub NEX-RETRO, który podłącza się do mieszka BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- EXPRO łączy aparat Exakta 66 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- HAPRO łączy aparat Hasselblad 2000/205 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PENTPRO łączy aparat Pentax 67 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROSHIFT+ adapter typu Shift, do łączenia z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- TAXPRO łączy aparat Pentax 645 z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO T/S.

 

Montaż od strony obiektywu:

- PROCOPOAL-0 łączy obiektywy Copal-0 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PRO/RETRO łączy obiektyw z pierścieniem EOS-RETRO lub NEX-RETRO, który podłącza się do mieszka BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROHA łączy obiektywy Hasselblad 2000/205 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROLEI łączy obiektywy gwintowane Leica M 39 mm z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S,

- PROMAM łączy obiektywy Mamiya 645 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROMIK łączy obiektywy mikroskopowe z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROPENT łączy obiektywy Pentax 67 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S.


Brak zdjęć.


Brak plików video.


Brak plików.