Adaptery do mieszków makro


Do mieszków CASTBAL T/S

Adaptery do łączenia z mieszkiem CASTBAL T/S

 

Od strony aparatu:

- A-UNI                - łączy mocowanie bagnetowe Novoflex A – Mount z mieszkiem  CASTBAL T/S;

- CONTPRO         - łączy aparat CONTAX 645 z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- EOS/UNI            - adapter łączący pierścień odwrotnego mocowanie EOS-RETRO  z mieszkiem

                             CASTBAL T/S,

- EXUNI               - łączy aparat Exakta 66/ Pentacon Six z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- HAUNI              - łączy aparat Hasselblad V z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- MAMUNI           - łączy aparat Mamiya 645 z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- ROLPRO          - łączy aparat Rollei SL 66 z mieszkiem CASTBAL T/S lub BALUNI;

- UNICOPAL-0    - łączy Copal-0 z mieszkiem CASTBAL T/S;

- UNILEI             - łączy aparat Leica z gwintem 39 mm z  mieszkiem CASTBAL T/S;

 

Od strony obiektywu:

 

- UNI/EOS           - adapter łączący pierścień odwrotnego mocowanie EOS-RETRO  z mieszkiem

                            CASTBAL T/S,


    Produkt
    Produkt
    Produkt
    Produkt
    Produkt

Brak plików video.


Brak plików.

Do mieszków BALPRO1 oraz BALPRO T/S

Montaż od strony aparatu:

- APRO           - łączy mocowanie bagnetowe Novoflex A – Mount z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO   

                        T/S;

- EOS/PRO      - łączy aparat Canon EOS z pierścieniem EOS-RETRO, który podłącza się do 

                         mieszka BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- EXPRO          - łączy aparat Exakta 66 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- HAPRO          - łączy aparat Hasselblad 2000/205 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PENTPRO      - łączy aparat Pentax 67 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROSHIFT+   - adapter typu Shift, do łączenia z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- TAXPRO         - łączy aparat Pentax 645 z mieszkami BALPRO1 lub BALPRO T/S.

 

Montaż od strony obiektywu:

- PROCOPOAL-0   - łączy obiektywy Copal-0 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROHA               - łączy obiektywy Hasselblad 2000/205 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROLEI               - łączy obiektywy gwintowane Leica M 39 mm z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO 

                              T/S,

- PROMAM            - łączy obiektywy Mamiya 645 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROMIK             - łączy obiektywy mikroskopowe z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;

- PROPENT           - łączy obiektywy Pentax 67 z mieszkiem BALPRO1 lub BALPRO T/S;


Brak zdjęć.


Brak plików video.


Brak plików.