Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i koniowi?

Hippika nigdy nie należała do sportów tanich. Posiadanie konia i opieka nad nim pociąga za sobą znaczące koszty a samo zwierzę narażone jest przede wszystkim na kontuzje, czasem wykluczające go na wiele tygodni z treningów i uniemożliwiające sportowcowi osiąganie sukcesów sportowych oraz dochodów.

 Jak zabezpieczyć siebie i konia?

Ubezpieczenie koni (http://www.polishprestige.pl/) to jedna ze skutecznych metod zabezpieczenia właściciela zwierzęcia przed konsekwencjami nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych, takich jak choroba konia, jego kontuzje a nawet śmierć. Właściciel konia otrzymuje wsparcie od ubezpieczyciela w razie śmierci zwierzęcia, jego uboju lub uśpienia jakie może nastąpić w wyniku wypadku konia, groźnej choroby, operacji, kastracji, ciąży oraz porodu, ale też kradzieży lub rabunku czy innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie konia może również objąć trwałą utratę zdolności użytkowej. To forma zabezpieczenia sportowców, gdy ich koń doznaje kontuzji i nie może brać już udział w zawodach sportowych, nie może biegać czy skakać. Opieka ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie typy koni użytkowych, czyli takich które spełniają funkcje rekreacyjne, koni sportowych, hodowlanych czy wyścigowych.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń osób, niektóre z wariantów ubezpieczenia koni zawierają udział ubezpieczyciela w kosztach operacji. Tego rodzaju ochrona dotyczy kosztów samej operacji, ale też opieki pooperacyjnej oraz kosztów niezbędnych leków.

W naszym kraju żyje ponad 300 tys. koni a co trzeci z nich to koń przeznaczony do hippiki sportowej lub rekreacyjnej. Polskie hodowle koni, pomimo wielu perturbacji, cały czas są cenione na świecie i przyciągają wielu kupców. Uznaje się, że mamy ponad 110 tys. właścicieli koni, oznacza to, że rynek ubezpieczeń ma tu ogromne pole do popisu a jego wartość jest znacząca.

Obraz Dorota Kudyba z Pixabay